Αγροτικά

Σε περιφερειακό αντί εθνικό επίπεδο οι άδειες φύτευσης αμπελώνων

Ακούστε το άρθρο

Την υιοθέτηση του περιφερειακού μοντέλου στη διαδικασία χορήγησης των Αδειών Φύτευσης ζητά η ΚΕΟΣΟΕ για την αποκατάσταση των ανισορροπιών που δημιουργεί το μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενο μοντέλο.

Όπως επισημαίνει η ΚΕΟΣΟΕ, αν εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο κάθε μία από τις 13 περιφέρειες της χώρας θα δικαιούται να λάβει Άδειες Φύτευσης ίσες σε έκταση με το 1% της περιφερειακής της επιφάνειας και θα έχει τη δικαιοδοσία να θέτει δικά της κριτήρια προτεραιότητας, ανάλογα με τις δικές τις ανάγκες και ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες περιφέρειες.

Όπως προβλέπει η ενωσιακή νομοθεσία, κάθε Κράτος-Μέλος έχει τη δυνατότητα να κατανείμει τις Άδειες Φύτευσης σε ποσοστό 1% της εθνικής του με αμπελώνες επιφάνειας, είτε σε Εθνικό, είτε σε Περιφερειακό επίπεδο.

Η διάκριση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα στην περίπτωση της υιοθέτησης κατανομής Αδειών Φύτευσης σε Εθνικό επίπεδο, τα κριτήρια προτεραιότητας να ισχύσουν επί των αιτημάτων σε όλη την επικράτεια και η βάση της βαθμολογίας για την χορήγηση Άδειας Φύτευσης να καθορισθεί όταν κατανεμηθούν και εξαντληθούν τα 6.200 περίπου στρέμματα που αναλογούν στο 1% της επιφάνειας με αμπελώνες στην Ελλάδα.

Αντίθετα όταν υιοθετηθεί η εφαρμογή του περιφερειακού μοντέλου για την χορήγηση Αδειών Φύτευσης κάθε περιφέρεια από τις 13 της χώρας δικαιούται να λάβει Άδειες Φύτευσης ίσες σε έκταση με το 1% της περιφερειακής της επιφάνειας με αμπελώνες, να υιοθετήσει διαφορετικά κριτήρια προτεραιότητας και να βαθμολογεί ανεξάρτητα από τις άλλες Περιφέρειες τα αιτήματα σε αυτήν.

Την πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου καθεστώτος των Αδειών Φύτευσης, υιοθετήθηκε από το ΥπΑΤΤ πρόταση της ΚΕΟΣΟΕ βάσει της οποίας να πραγματοποιηθεί κατατομή Αδειών Φύτευσης σε Εθνικό Επίπεδο, κάτω από τον φόβο της απώλειας εκτάσεων, για την περίπτωση που κάποιες περιφέρειες δεν ήταν σε θέση να απορροφήσουν το 1% (σε έκταση) που τους αναλογεί.

Το σκεπτικό αυτό, που συμπεριελήφθη στις προτάσεις της ΚΕΟΣΟΕ, το 2016, προς το ΥπΑΤΤ, με αυτήν την αιτιολογία έγινε δεκτό.

Η ανάλυση όμως των Αδειών Φύτευσης, για το 2016, κατέδειξε το αντίθετο, αναιρώντας τις όποιες επιφυλάξεις για την εφαρμογή του πιο δίκαιου περιφερειακού μοντέλου για την κατανομή των Αδειών Φύτευσης, αφού σε όλες τις Περιφέρειες οι επιλέξιμες της εκτάσεις (εγκεκριμένες εκτάσεις πριν την εφαρμογή των κριτηρίων προτεραιότητας) υπερέβαιναν το 1% της έκτασης κάθε Περιφέρειας, δεν υφίστατο συνεπώς κίνδυνος απώλειας εκτάσεων.

Για το λόγο αυτό η ΚΕΟΣΟΕ στο δεύτερο χρόνο εφαρμογής του νέου καθεστώτος για τις Άδειες Φύτευσης πρότεινε στο υπουργείο να εφαρμοσθεί το Περιφερειακό μοντέλο, αίτημα το οποίο δεν έγινε αποδεκτό, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει έντονη ανισοκατανομή Αδειών Φύτευσης ανά Περιφέρεια.

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΚΕΟΣΟΕ, με την εφαρμογή του μοντέλου κατανομής Αδειών Φύτευσης σε Εθνικό επίπεδο «ευνοήθηκαν» πέντε Περιφέρειες, με πρώτη αυτή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία έλαβε 664,3 στρέμματα παραπάνω από το 1% της έκτασής της, επειδή και μόνο περισσότεροι αιτούντες «έπιασαν» τη βαθμολογία βάσης (4,5) εξαιτίας κυρίως των μικρών εκτάσεων που διέθεταν. Η συγκεκριμένη όμως Περιφέρεια δεν έχει καμία παράδοση στην αμπελοκαλλιέργεια και στην οινοποιία.

Αντίθετα πρώτη σε «απώλειες» σε σχέση με την εφαρμογή Περιφερειακού αντί εθνικού μοντέλου στην κατανομή Αδειών Φύτευσης κατατάσσεται η Αττική (απώλεια 412,70 στρεμμάτων), και ακολουθούν η Κρήτη (απώλεια 379,78 στρεμμάτων) το Νότιο Αιγαίο (απώλεια 244,45 στρεμμάτων) κ.λ.π.

Πηγή: http://agrotypos.gr

Όλη η επικαιρότητα