Ηλεία

Σταθμός αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Τ.Κ. Καλλικώμου

Το συνολικό εμβαδόν του γηπέδου που θα τοποθετηθεί ο σταθμός είναι 17.280τ.μ. εντός του οποίου διέρχεται γραμμή υψηλής τάσεως Πύργου - Κυπαρισσίας 150V.
Ακούστε το άρθρο

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Λάμπρου Δημητρογιάννη εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση Σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούμενου από συσσωρευτές συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 40MW και Υ/Σ ανύψωσης τάσης 33/150KV» της εταιρείας «MS ILEIA I MAE» στην θέση «Λαγκάδα» της Τ.Κ. Καλλικώμου.

Το συνολικό εμβαδόν του γηπέδου που θα τοποθετηθεί ο σταθμός είναι 17.280τ.μ. εντός του οποίου διέρχεται γραμμή υψηλής τάσεως Πύργου – Κυπαρισσίας 150V. Oι συνιστώσες του σταθμού (μπαταρίες/μετατροπείς και Μ/Σ) αναμένεται να καταλάβουν έκταση περί των 7.6 στρεμμάτων, ενώ ο Υ/Σ ανύψωσης τάσης θα καταλάβει έκταση περί τα 3.6 στρέμματα.

Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση συσσωρευτών συνολικής ισχύος 40MW (40MW έγχυσης και 40ΜW απορρόφησης) και με συνοδό έργο νέο Υποσταθμό ΜΤ/ΥΤ 33/150ΚV που θα συνδεθεί με την υφιστάμενη εναέρια γραμμή 150ΚV Πύργος ΙΙ – Κυπαρισσίας που διέρχεται από το γήπεδο του έργου.

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν ποσότητες νερού για τις ανάγκες του προσωπικού των εργασιών κατασκευής καθώς και για την πλύση των οχημάτων και του εξοπλισμού. Οι ανάγκες ύδρευσης θα καλύπτονται από φορητή δεξαμενή ύδατος που θα διαθέτει ο σταθμός η οποία θα τροφοδοτείται από αδειοδοτημένη υδροληψία. Στο μέλλον θα εξεταστεί η δυνατότητα σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης.

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου δεν θα απαιτηθεί κατανάλωση ενέργειας από το υφιστάμενο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Όλη η επικαιρότητα