Μεσσηνία

Στις 30/5 η δημοπράτηση για το λιμάνι Κυπαρισσίας

Την αναβολή για λίγες ημέρες έφερε ο νέος νόμος περί δημοσίων έργων στην δημοπράτηση του έργου που αφορά την επισκευή του προσήνεμου μόλου στο λιμάνι της Κυπαρισσίας.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 2.300.000 € και οι πόροι για την υλοποίησή του προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Για την υλοποίηση του έργου έχει υπογραφτεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας  και του Δήμου Τριφυλίας.

Η δημοπράτηση του έργου είχε προγραμματισθεί για τις αρχές Μαΐου, όμως οι αλλαγές στο νόμο περί δημοσίων έργων, επέβαλλε την αναβολή της για λίγες ημέρες, προκειμένου να εκδοθούν όλες οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι που απαιτούνται  στα νέα δεδομένα του νόμου.
Αυτό κρίθηκε απαραίτητο, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα με ενστάσεις και κωλύματα και υπάρξει καθυστέρηση στην υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου.

Έτσι, η δημοπράτηση ορίσθηκε για τις 30 Μαΐου.

Με την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί έγινε μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου από το Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας στις αρμόδιες Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την οριστική μελέτη λιμενικών έργων που έχει εγκριθεί και την σχετική Περιβαλλοντική Μελέτη.

Οι μεγαλύτερες ζημιές στο λιμάνι έχουν προκληθεί από ισχυρούς κυματισμούς. Τεχνικά το έργο προβλέπει εξωτερική θωράκιση του μόλου στο σημείο που έχει υποστεί ζημιές και στο σημείο συμβολής της επέκτασής του με τον παλιό μόλο.

Τα στάδια του έργου είναι 3:

–        Εξωτερική θωράκιση από φυσικούς και τεχνητούς ογκόλιθους.
–        Αποκατάσταση των ζημιών του κρηπιδότοιχου και του δαπέδου και του κρηπιδώματος του νεοκατασκευασμένου προσήνεμου μόλου.
–        Αποκατάσταση των ζημιών του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
Το έργο θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 6 μηνών από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση με τον εργολάβο που θα το εκτελέσει.

Όλη η επικαιρότητα