Αθλητισμός

Στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο συνθέτων αγωνισμάτων ο Παναγιώτης Μάντης

Στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο συνθέτων αγωνισμάτων θα συμμετάσχει ο Παναγιώτης Μάντης. Οι αγώνες θα γίνουν στο Μονθόν της Ισπανίας 1- 2 Ιουλίου και σε αυτούς πέρα από τον Ηλείο πρωταθλητή θα συμμετάσχουν η Σοφία Υφαντίδου και η Στέλλα Τζικανούλα, ως μέλη της Εθνικής Ελλάδας.

Όλη η επικαιρότητα