Ελλάδα

Στο «κόκκινο» λειτουργεί το δίκτυο της ΔΕΗ

Το δίκτυο της ΔΕΗ έχει φθάσει στα όριά του λόγω της μείωσης των επενδύσεων, της κακής κατάστασης των μονάδων και της απουσίας επαρκούς τεχνικού προσωπικού. Τα χθεσινά μπλακάουτ στο κέντρο της Αθήνας, τον Πειραιά και σε πολλούς άλλους δήμους της πρωτεύουσας αποτυπώνουν αυτή την κατάσταση.

Η πρώτη απογραφή της κατάστασης της ΔΕΗ από τη νέα ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος αποτυπώνει αφενός την κακή κατάσταση του δικτύου, αφετέρου τη σοβαρή επιδείνωση των οικονομικών της επιχείρησης λόγω των λανθασμένων επιλογών και της πολιτικής που εφαρμόστηκε στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, η εικόνα που προκύπτει από μια πρώτη απογραφή της κατάστασης της εταιρείας συνοψίζεται στα εξής:

  • Οι επενδύσεις στο δίκτυο το 2018 μειώθηκαν στα 150 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο μισό σε σχέση με το 2012 (304 εκατ. ευρώ). Στο ίδιο διάστημα υπερδιπλασιάστηκε ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης για απλές νέες συνδέσεις, από 16 ημέρες σε 34 ημέρες.
  • Ο ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ και έχει 2.142 τεχνίτες για 7,5 εκατομμύρια παροχές αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις υλικών. Όχι μόνο στύλων αλλά και άλλων υλικών που απαιτούνται για επισκευές στο δίκτυο (μετρητές, ασφάλειες, καλώδια παροχών).
  • Το 2018, αυξήθηκε κατά 21% η μέση διάρκεια των διακοπών ρεύματος, από 98 σε 119 λεπτά ανά πελάτη τον χρόνο. Επίσης αυξήθηκε η συχνότητα των διακοπών από 1,5 σε 1,6 τον χρόνο ανά πελάτη.
  • Οι καταναλωτές κάνουν αιτήσεις για νυχτερινό και περιμένουν επί μήνες επειδή δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα ρολόγια.

Αυτή άλλωστε την εικόνα διάλυσης αποτυπώνουν και οι ζημιές προ φόρων ύψους 230 εκατ. ευρώ που εμφάνισε η ΔΕΗ το πρώτο τρίμηνο και οι λειτουργικές ζημιές ύψους 51,3 εκατ. ευρώ που παρουσίασε το ίδιο διάστημα, την ώρα που τα ληξιπρόθεσμα χρέηπρος την επιχείρηση ανέρχονται σε 2,4 δισ. ευρώ και καλύπτουν το 50 του τζίρου της.

Η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέλει να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή του σχεδίου διάσωσης της ΔΕΗ, αλλά με βήματα τα οποία δεν θα απαξιώσουν περαιτέρω τη μεγαλύτερη δημόσια επιχείρηση της χώρας και χωρίς φυσικά να προκαλέσουν την εμπιστοσύνη των εταίρων.

Τόσο ο υπουργός, Κωστής Χατζηδάκης, όσο και ο υφυπουργός, Γεράσιμος Θωμάς, διαθέτουν τεχνοκρατική εμπειρία και γνώση των τρόπων λειτουργίας της ΕΕ, προκειμένου να το πετύχουν αυτό.

cnn.gr

Όλη η επικαιρότητα