Ηλεία

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου: Τελική έγκριση για ΣΧΟΟΑΠ

Κεκλεισμένων των θυρών θα συνεδριάσει –για μια ακόμα φορά, λόγω κορωναιού- το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου. Αυτό θα συμβεί την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020, στις 6:30 μμ, όπου, μεταξύ άλλων, θέματα ημερήσιας διάταξης είναι και τα κάτωθι:

-Λήψη απόφασης έγκρισης της μελέτης Γ.Π.Σ./ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Πύργου του Δήμου Πύργου.

-Λήψη απόφασης:

α. Επί του αιτήματος της ΔΕΥΑ Πύργου για την οικονομική ενίσχυσή της από το Δήμο, με το ποσό των
400.000 ευρώ, λόγω αδυναμίας κάλυψης των λειτουργικών της αναγκών.
β. Καθορισμού του τρόπου της επιστροφής του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης με την καταβολή  εβδομήντα δύο ισόποσων μηνιαίων δόσεων
γ. Υποβολής αιτήματος για την έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Πύργου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  (ΚΑΠ), έναντι δικαιουμένων επιχορηγήσεων ποσού ίσου με το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης προς τη Δ.Ε.Υ.Α.
δ. Υποβολή αιτήματος προς τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και
Εσωτερικών για την έκδοση Κ.Υ.Α. για την αποπληρωμή του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης σε 72 μηνιαίες δόσεις.

-Λήψη απόφασης έγκρισης σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Πύργου.

-Λήψη απόφασης για τη μείωση της απόστασης επέκτασης του Σχεδίου Πόλης Επιταλίου.

-Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020, κατόπιν  της υπ’ αριθμ. 288/2020 και υπ’ αριθμ. 292/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

-Λήψη απόφασης έγκρισης της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  (ΟΕΥ) του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου».

-Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος ένταξης της πράξης «Δράσεις Δημοτικών Ηλεκτροκίνητων μέσων στο Δήμο Πύργου».

-Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς το υπουργείο
Οικονομικών για την παραχώρηση (κατά χρήση) στο Δήμο Πύργου των ακινήτων κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου.

-Λήψη απόφασης  για την επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του δήμου Πύργου.

-Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου πλησίον του κτιρίου
«Ψυχαλίνου» για τις ανάγκες στέγασης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου και ειδικότερα του
Τμήματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».

Όλη η επικαιρότητα