Ηλεία

Συνεδριάζει ο ΦΟΔΣΑ για 1.500 τόνους από δήμο Αιγιαλείας

Μία ειδική και μία τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας είναι προγραμματισμένες για σήμερα το μεσημέρι στα γραφεία του Συνδέσμου, με κυρίαρχο την αποδοχή ή μη 1.500 τόνων ΑΣΑ από τον δήμο Αιγιαλείας για επεξεργασία στην κινητή μονάδα ανακύκλωσης στην Τριανταφυλλιά.

Στη 13:30 θα γίνει συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) και ετήσιου προγράμματος δράσης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας έτους 2020».

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Συνδέσμου που κυριαρχούν δύο θέματα. Η λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη 1.500 τόνων ΑΣΑ από τον Δήμο Αιγιαλείας προς επεξεργασία στην κινητή μονάδα μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης στη θέση «Τριανταφυλλιά» και δεύτερον η λήψη απόφασης για μεταφορά του Σταθμού μεταφόρτωσης αποβλήτων συσκευασίας (Ανακυκλωσίμων), από τον Κόροιβο του Δήμου Πηνειού στην Τριανταφυλλιά.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη 1.500 τόνων ΑΣΑ από τον Δήμο Αιγιαλείας προς επεξεργασία στην κινητή μονάδα μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης στη θέση «Τριανταφυλλιά» του Δ. Ήλιδας και έγκριση ή μη σχετικών συμβάσεων τιμολογιακής πολιτικής και ανάθεσης.

2. Σύνταξη σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας για το έτος 2020.

3. Λήψη απόφασης για μεταφορά του Σταθμού μεταφόρτωσης αποβλήτων συσκευασίας (Ανακυκλωσίμων), από την περιοχή “Κόροιβος του Δήμου Πηνειού στην θέση «Τριανταφυλλιά» του Δήμου Ήλιδας.

4. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο ΔΙΚΤΥΟ ΦοΔΣΑ

Όλη η επικαιρότητα