Οικονομία

Συνοδευτικά Μέτρα του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)

Η ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ αναλαμβάνοντας να υλοποιήσει τα Συνοδευτικά Μέτρα του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)», υλοποιεί συνεδρίες πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά 8-12 ετών .

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα παιδιά ηλικίας 8-12 ετών των οποίων οι γονείς είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)».

Καλούνται οι ωφελούμενοι του προγράμματος, που κατοικούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πύργου, να δηλώσουν συμμετοχή για τα παιδιά τους, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις συνεδρίες δημιουργικής απασχόλησης.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στην οδό Μπελούση 7 και Αγησιλάου, στον Πύργο, όλες τις εργάσιμες ημέρες και  κατά τις ώρες: 10:00 – 18:00,  τηλ.  2621027788

Διάστημα υλοποίησης συνεδριών: Μάρτιος – Μάιος  2019

Για την επιλογή των ωφελουμένων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας

Όλη η επικαιρότητα