Συντάξεις: Απαντήσεις σε ερωτήματα που σας απασχολούν

ΕΡΩΤΗΣΗ 1Η:

Γεννήθηκα 2/11/1965. Η κόρη μου είναι γεννημένη το 2000. Τον Δεκέμβριο του 2010 είχα 5.700 ένσημα.. Μπορώ να παρω σύνταξη ως μητέρα με ανήλικο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μπορείτε με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας σας το 2020 να λάβετε μειωμένη σύνταξη ως μητέρα με ανηλικο και έτος θεμελίωσης το 2010. Πλήρη μπορείτε να λάβετε στα 64.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η:

Είμαι εκπαιδευτικός  και είμαι γεννημένη τον 10/1959. Είμαι διορισμένη τον 10/1985 και έχω προϋπηρεσία στο ΙΚΑ 1 έτος και 8 μήνες. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τα δεδομένα που μας παραθέτετε έχετε συνολικό χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ και στο Δημόσιο 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2018 και ως εκ τούτου μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε βάσει και των ηλικιακών ορίων που επέβαλε ο Ν. 4336/2015 από την ηλικία των 60 ετών, την οποία συμπληρώσατε από τον 10/2019.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3Η:

Είμαι γεννημένη τον 2/1955 και έχω στην ασφάλιση του ΙΚΑ μέχρι 31/12/2011 έχω περίπου 5340 ημέρες εργασίας σύμφωνα με απόφαση ΚΑΝ. Συνεχίζω να εργάζομαι. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας αναφέρετε και αφού μέχρι 31/12/2011 είχατε ήδη 5340 άρα μέχρι 31/12/2010 είχατε τις 5040 ημέρες ασφάλισης. Ως γεννηθείσα τον 2/1955 συμπληρώσατε το 55οέτος της ηλικίας σας το 2010. Εάν επαληθεύσετε ότι είχατε και 100 ένσημα κατ’ έτος την τελευταία πενταετία, τότε ανήκετε στην εξαίρεση του νόμου (εγκύκλιος 73/2011) και διατηρείτε δικαίωμα για πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών. Την ηλικία των 60 ετών την συμπληρώσατε ήδη από το 2015 και συνεπώς δεν επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων, που επέβαλε ο Ν. 4336/2015 και μπορείτε να καταθέσετε ανά πάσα στιγμή για σύνταξη.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4Η:

Είμαι 63 ετών και έχω 11.300 ένσημα. Πότε μπορώ να καταθέσω χαρτιά για σύνταξη;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μπορείτε με εξαγορά 700 ημερών ασφάλισης να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη και 12000 ημέρες ασφάλισης. Χωρίς εξαγορά μπορείτε να λάβετε άμεσα μειωμένη με τα ένσημα που ήδη έχετε.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5Η:

Είμαι εκπαιδευτικός, γεννημένος το 1961 και πατέρας δύο παιδιών. Προσλήφθηκα στις 1/8/1988 στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και από τον Σεπτέμβριο του 2001 υπηρετώ σαν εκπαιδευτικός.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εάν είχατε συμπληρωμένη 25ετία το 2011 κατόπιν εξαγοράς, μπορείτε άμεσα να συνταξιοδοτηθείτε ως πατέρας ανηλίκου καθώς έχετε συμπληρώσει τα 52 σας έτη ήδη από το 2013.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6Η:

Είμαι ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ και αρχικά είχα χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ. Έχω υπολογίσει ότι μέχρι 31/12/2011 έχω 34 έτη και 5 μήνες ασφάλισης. Είμαι γεννημένη τον 11/1958. Εξακολουθώ και εργάζομαι μέχρι σήμερα. Από πλασματικό χρόνο έχω 5 έτη από σπουδές και 2 τέκνα. Πόσο επηρεάζομαι από τις αλλαγές στο ασφαλιστικό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Προκειμένου να βγείτε σε σύνταξης από το ΤΣΜΕΔΕ με έτος θεμελίωσης το 2011 θα πρέπει έως 31/12/2011 να έχετε 35 έτη ασφάλισης, ώστε με συνολικό χρόνο 36 ετών να βγαίνατε σε σύνταξης στην ηλικία των 58 ετών. Εσείς, όπως μας λέτε, με συνυπολογισμό του χρόνου ΤΣΜΕΔΕ και ΙΚΑ έχετε 34 έτη ασφάλισης και 5 μήνες. Με αναγνώριση 7 μηνών από τις σπουδές σας ή από τα τέκνα σας, συμπληρώνετε την 35ετία μέχρι 31/12/2011 και με συνυπολογισμό της ασφάλισης σας το 2012 έως και σήμερα συμπληρώνετε και με το παραπάνω και τα 36 έτη ασφάλισης που απαιτούνται. Ωστόσο σχετικά με το ηλικιακό όριο γίνατε 58 ετών τον 11/2016, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, γεγονός που σας επηρεάζει ως προς την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να αιτηθείτε συντάξεως από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 59 ετών. Εναλλακτικά μπορείτε αν βγείτε με πλήρη σύνταξη και 40 έτη ασφάλισης με τη συμπλήρωση του 62 έτους της ηλικίας σας. Πιο συγκεκριμένα είστε ήδη 61 ετών και έχετε άνω των 40 ετών ασφάλισης, οπότε μόλις γίνετε 62 ετών μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης χωρίς να προβείτε σε αναγνωρίσεις.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7Η:

Έχω γεννηθεί 03/08/1963. Δουλεύω ως ιδιωτικός υπάλληλος με 36 χρονια,πλήρη ένσημα ΙΚΑ. Πότε θα μπορούσα να καταθέσω για σύνταξη ; Πότε μπορώ με μειωμένη και πότε με κανονική;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μειωμένη σύνταξη μάλλον δεν θα μπορείτε να λάβετε καθώς αν συνεχίσετε την απασχόλησή σας στα 62 θα έχετε συμπληρώσει 12.000 ημέρες ασφάλισης. ΑΝ αποχωρήσετε τώρα θα σας συμφέρει να εξαγοράσετε τα εναπομείναντα 4 έτη ως τα 12.000 ένσημα.Με μειωμένη στα 62 με όσα ένσημα ήδη έχετε και 100 ένσημα/ έτος την τελευταία 5τία πρίν από το έτος κατάθεσης της αίτησης για σύνταξη.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8Η:

Είμαι γεννημένος τον 5/1965 και εργάζομαι στο Δήμο ως εργάτης καθαριότητας με καθεστώς βαρέων. Εχω ασφάλιση Δημοσίου. Έχω διοριστεί τον 6/1992 και έχω τρία τέκνα. Με ποιες διατάξεις μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας, αφού έχετε τρία τέκνα μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε με τις διατάξεις των τρίτεκνων και έτος θεμελίωσης το 2011 με χρόνο ασφάλισης 21 έτη σε ηλικία 52 ετών. Μέχρι 31/12/2011 συμπληρώνετε τα 21 έτη ασφάλισης με αναγνώριση πλασματικού χρόνου, ωστόσο επειδή την ηλικία των 52 την συμπληρώσατε τον5/2017, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης από την ηλικία των 58 ετών και 5 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9Η:

Είμαι γεννημένος τον 11/1959 τελευταίο φορέα ασφάλισης έχω το ΤΑΕ αλλά προηγουμένως είχα και ασφάλιση στο ΙΚΑ. Υπολογίζω ότι μέχρι 12/2018 έχω 41 έτη ασφάλισης συνολικά. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ σύμφωνα με τα νέα δεδομένα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εσείς, αφού έως 31/12/2018 έχετε 41 έτη ασφάλισης, σημαίνει ότι το 2012 έχετε συμπληρώσει την απαιτούμενη 35ετία πραγματικής απασχόλησης. Ο νόμος απαιτεί να έχετε 35 έτη ασφάλισης ώστε να βγείτε σε ηλικία 60 ετών σε σύνταξη με συνολικό χρόνο ασφάλισης 36 έτη. Ως γεννηθείς τον 11/1959 γίνεστε 60 ετών τον 11/2019, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και συνεπώς επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων που επέβαλλε ο ανωτέρω νόμος. Το νέο όριο ηλικίας διαμορφώνεται σε αυτό των 61 ετών και 3 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10Η:

Γεννημένος 1/ 1970 με πρώτη ασφάλιση το 1990-1995 στο ΤΑΕ. Από το 1995 και μετά συνεχής ασφάλιση ως ελεύθερος επαγγελματίας στο ΤΣΜΕΔΕ μέχρι σήμερα. Πότε μπορώ να βγω με μειωμένη πόσο θα είναι αυτή και πότε με κανονική; Πρέπει να κάνω εξαγορά του χρόνου ασφάλισης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να κάνετε κάποια εξαγορά. Μειωμένη σύνταξη δεν χορηγεί το ΤΣΜΕΔΕ. Θα λάβετε πλήρη στα 62 με 40 συνολικά έτη ασφάλισης.