Συντάξεις: Οι απαντήσεις στα ερωτήματα σας

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα σας

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:

Γεννήθηκα το 1968. Δουλεύω από το 1986 έως και σήμερα, το 2010 είχα ανήλικο παιδί Πότε βγαίνω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αν το 2010 είχατε 5.500 ημέρες ασφάλισης τότε μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών και 2 μηνών με μειωμένη σύνταξη και στα 67 με πλήρη.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:

Είμαι γεννημένος τον 11/1957 και έχω διαδοχική ασφάλιση πρώτα στο ΙΚΑ και μετά στο ΤΣΑ, ως τελευταίο ασφαλιστικό φορέα. Υπολογίζω ότι μέχρι 12/2017 έχω 40 έτη ασφάλισης. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Βάσει των στοιχείων που μας αναφέρετε, έως 12/2017 έχετε 40 έτη ασφάλισης, άρα μέχρι 12/2012 είχατε 35 έτη. Για θεμελίωση με 35ετία το 2012 από τον ΟΑΕΕ, ο νόμος προέβλεπεότι πρέπει να έχετε συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 έτη και ως όριο ηλικίας το 60ο έτος. Ωστόσο, ως γεννηθείς τον 11/1957 γίνατε 60 ετών τον 11/2017, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν.4336/2015 και συνεπώς πλέον θα συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:

Έχω ασφάλιση στο ΤΣΜΕΔΕ και υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2012 έχω 30 έτη και 3 μήνες. Είμαι γεννημένη τον 12/1958. Από πλασματικό χρόνο έχω σπουδές 4 έτη και 1 τέκνο. Πότε θεμελιώνω δικαίωμα σύνταξης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς ορίζει ότι εφόσον υπάρχει 35ετία μέχρι 31/12/2012 τότε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 ετών, οι γυναίκες μπορούν να βγουν σε σύνταξη σε ηλικία 59 ετών. Στην περίπτωση σας, εφόσον έχετε 30 έτη και 3 μήνες πραγματική απασχόληση μέχρι 31/12/2012, μπορείτε να αναγνωρίσετε τον χρόνο των 4 ετών και 9 μηνών που υπολείπεται για τη συμπλήρωση της 35ετίας από τις σπουδές σας. Έχοντας λοιπόν 35ετία το 2012 και με συνυπολογισμό της ασφάλισης από το 2013 και έπειτα συμπληρώνετε και την απαιτούμενη 37ετία. Ωστόσο, επειδή γίνεστε 59 ετών τον 10/2017, επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων που επέβαλλε ο Ν. 4336/2015 και πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 60 ετών και 2 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:

Είμαι γεννημένος τον 10/1956 και έχω ασφάλιση στο ΤΣΑΥ ανελλιπώς από τον 9/1980.Έχω 2 τέκνα και 5 έτη σπουδών. Συνεχίζω να εργάζομαι. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης το 2012 με τις διατάξεις της 35ετίας. Μέχρι 31/12/2012 έχετε 32 έτη και 4 μήνες. Προκειμένου να συμπληρώσετε την 35ετία σας λείπουν 2 έτη και 8 μήνες, διάστημα που μπορείτε να καλύψετε με αναγνώριση των σπουδών σας. Έχοντας την 35ετία και με συνυπολογισμό της ασφάλισης από το 2013 και έκτοτε, συμπληρώνετε συνολικά την απαιτούμενη 37ετία. Το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς προέβλεπε συνταξιοδότηση στην ηλικία των 60 ετών, ηλικία που συμπληρώσατε ήδη από το 2016, μετά δηλαδή την ψήφιση του Ν. 4387/2016 και συνεπώς μπορείτε να αιτηθείτε συντάξεως από την ηλικία των 60 ετών και 6 μηνών, την οποία έχετε επίσης ήδη συμπληρώσει.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:

Είμαι 53 ετών,ασφαλισμενη στο ΙΚΑ πριν το 1993 και έχω 5200 ενσημα. Μπορώ να βγώ σε σύνταξη με ανήλικο τέκνο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δυστυχώς δεν μπορείτε να θεμελιώσετε δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 53 ετών με καμία κατηγορία συνταξιοδότησης,καθώς τα όρια συνταξιοδότησης των μητέρων με ανήλικα έχουν αναπροσαρμοστεί με τον Ν.4336/15.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:

Από το 1985 μέχρι το 2000 έχω ένσημα ΙΚΑ. Από το 1995 μέχρι και σήμερα έχω ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ. Τι ισχύει με τα παράλληλα ένσημα και σε ποια ηλικία μπορώ να βγω στη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύνταξη θα μπορείτε να λάβετε στα 62 με συνολικά 12.000 ημέρες ασφάλισης ή αλλιώς στα 67 με όσα ένσημα ήδη έχετε. Ο παράλληλος χρόνος μεταξύ των δύο ταμείων θα χρησιμοποιηθεί για προσαύξηση στην ανταποδοτική σας σύνταξη.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:

Είμαι γεννημένος τον 4/1958 και είχα περί τις 5.600 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ έως 31/12/2017. Θα ήθελα να μάθω πότε μπορώ να καταθέσω αίτηση για μειωμένη και για πλήρη σύνταξη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για να συνταξιοδοτηθείτε από το ΙΚΑ με μειωμένη σύνταξη θα πρέπει να έχετε συνολικά τουλάχιστον 4500 ένσημα, να έχετε συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας σας και παράλληλα να πληροίτε και την πρόσθετη προϋπόθεση των 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Πλήρη σύνταξη μπορείτε να λάβετε στο 67ο έτος της ηλικίας σας εφόσον έχετε τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης ή με 40 έτη ασφάλισης στην ηλικία των 62 ετών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:

Είμαι ασφαλισμένος του ΤΕΒΕ από το 1977 και έχω γεννηθεί  τον 8/1956. Τι προβλέπεται συνταξιοδοτικά για τη δική μου περίπτωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην δική σας περίπτωση εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέχρι 31/12/2012. Όπως μας λέτε ασφαλιστήκατε για πρώτη φορά στο ΤΕΒΕ το 1977, οπότε μέχρι 31/12/2012 έχετε συμπληρωμένη την 35ετία. Ο νόμος προέβλεπε τη δυνατότητα συνταξιοδότησης  με τη συμπλήρωση 37 ετών ασφάλισης και του 60ου έτους της ηλικίας για έτος θεμελίωσης το 2012. Ως γεννηθείς τον 8/1956 συμπληρώσατε το 60ο έτος τον 8/2016, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015 συνεπώς με τα νέα ηλικιακά δεδομένα  μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη στην ηλικία των 60 ετών και 6 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:

Έχω γεννηθεί τον 8/1965 και έως 31-12-2010 είχα 5.635 ένσημα. Το τέκνο μου ενηλικιώθηκε τον 10/2010. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Πότε μπορώ να αιτηθώ πλήρη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για να συνταξιοδοτηθείτε με τις διατάξεις μητέρας ανηλίκου θα πρέπει να συντρέχει σωρευτικά τόσο η ανηλικότητα του τέκνου όσο και οι 5.500 ημέρες ασφάλισης. Εφόσον οι προϋποθέσεις αυτές συντρέχουν μέχρι 31-12-2010, το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς όριζε ότι θα μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 55 ετών με πλήρη σύνταξη. Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε, υπερκαλύπτετε τις ημέρες ασφάλισης και την ταυτόχρονη ανηλικότητα του τέκνου. Δεδομένου ότι συμπληρώνετε το 55ο έτος το 2020, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, θίγεστε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να λάβετε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 64 ετών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10:

Διορίσθηκα στο δημόσιο το 1980.Το 2008 είχα ήδη 25ετία και παράλλληα τότε ενηλικιώθηκε και το παιδί μου.Δικαιούμαι σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου; Αν όχι ποτε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αν συμπληρώσατε 25 έτη ασφάλισης έως την 31/12/2008 του έτους δηλαδή που το τέκνο ενηλικιώθηκε δικαιούστε κανονικά να συνταξιοδοτηθείτε ως μητέρα ανηλίκου τέκνου με τη συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας σας που έχετε ήδη συμπληρώσει από το 2011.