Ελλάδα

Ταχύτερα η πλήρωση θέσεων επιτυχόντων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ (Τροπολογία)

Με Τροπολογία του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης επιταχύνεται η διαδικασία πλήρωσης θέσεων του Δημοσίου, αφού μειώνεται κατά 5 ημέρες (από 15 σε 10 ημέρες, τουλάχιστον, πριν από την έναρξη υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων), ο χρόνος δημοσίευσης της Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση στο Δημόσιο Τομέα θέσεων τακτικού προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ΙΔΑΧ καθώς και θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία.

Η Τροπολογία κατατέθηκε στο Σ/Ν του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις».

Όλη η επικαιρότητα