Ο «Αγαπήνωρ» αναλαμβάνει τη δράση για την Ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία στην Αρκαδία «Et in Arcadia Εgo»

Η Εταιρία Ανάπτυξης Πελοποννήσου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας «Αγαπήνωρ», επιλέχθηκε, ως δικαιούχος αρωγής της δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας» (ΣΣΚ) (innovation clusters) …

Όλη η επικαιρότητα