Πρόταση από τη διοίκηση του Γεν. Νοσοκομείου Ηλείας να μετατραπεί ο νομός σε «άγονη γραμμή»

Με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στο νοσοκομείο Πύργου που αφορούν την υποστελέχωση σε Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και ιδιαίτερα …

Όλη η επικαιρότητα