Αναστολή συμβάσεων: Οι ημερομηνίες για την υποβολή δήλωσης και την καταβολή αποζημίωσης

Η θεσμοθετημένη διαδικασία για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων για αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων ανά μήνα αναφοράς, προβλέπει την πραγματοποίησή της …

Όλη η επικαιρότητα