Αντ. Γιαχαλής: «Πονοκέφαλος» το αντλιοστάσιο Επιταλίου για ΓΟΕΒ και αγρότες

Στα προβλήματα του αντλιοστασίου του Επιταλίου που έχουν οδηγήσει στη σημερινή εικόνα αγροτικών εκτάσεων πνιγμένων από το νερό βροχοπτώσεων, αλλά …

Όλη η επικαιρότητα