Απάντηση Κομισιόν σε Ελ. Βόζεμπεργκ: Επιλέξιμα για χρηματοδότηση τα ελληνικά τμήματα του κεντρικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφοράς

«Μολονότι η νομοθετική διαδικασία για τον μηχανισμό “Συνδέοντας την Ευρώπη” 2021-2027 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, υπό το πρίσμα του μερικού …

Όλη η επικαιρότητα