Τα αυτοματοποιημένα και συνδεδεμένα οχήματα βελτιώνουν την οδική ασφάλεια

Αυτοκίνητα αυτοματοποιημένα, συνδεδεμένα και αυτόνομα έχουν μεγάλες δυνατότητες για περαιτέρω βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Πράγματι, πολλές από τις σημερινές ενεργές …

Όλη η επικαιρότητα