Μήνυμα του Δασάρχη Πύργου για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας & Διεθνή Ημέρα Δασών

Τα δασικά οικοσυστήματα της Χώρας μας συνιστούν διαχρονικά τη σημαντικότερη οικολογική και κοινωνικοοικονομική παράμετρο, ενώ παράλληλα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην …

Όλη η επικαιρότητα