ΔΕΥΑ Καλαμάτας: Προσπάθεια αξιοποίησης της αφυδατωμένης λυματολάσπης

Με το Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘΙΑΓΕ), για την αξιοποίηση της αφυδατωμένης λυματολάσπης που χρησιμοποιείται για ερευνητικούς σκοπούς, συνεργάζεται η …

Όλη η επικαιρότητα