Οδηγίες για διορθώσεις δηλώσεων Covid μέσω μαζικής αποστολής μηνυμάτων από την ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει ότι, από την επεξεργασία των Δηλώσεων Covid και Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας μηνών …

Όλη η επικαιρότητα