Ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου στην Δυτική Ελλάδα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΒΠΕ&ΔΕ) και εκπρόσωποι της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής …

Όλη η επικαιρότητα