“Δημιουργία Κέντρου Προβολής της Σιδηροδρομικής και της Ελαιοκομικής Ιστορίας του Ελαιοχωρίου”

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό υπηρεσιών με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης …

Όλη η επικαιρότητα