Ταξιάρχης Ιωάννης Σαραντόπουλος: Αναπτυξιακή σύμπραξη Παγκοσμίου Πάρκου Ολυμπιονικών – «Παροχή εξειδικευμένων γνώσεων»

«Συνεργατικά Σχήματα και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις» ήταν το θέμα της εισήγησης που ανέπτυξε ο Γ.Γ. Διοικητικού Συμβουλίου Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης …

Όλη η επικαιρότητα