ΠΔΕ: Επιτυχημένο το Διαδικτυακό Τοπικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο και Διαδικτυακό Εργαστήριο

Σστο πλαίσιο του έργου «Sustainable Heritage Management towards Mass Tourisme Impact thanks to aholisticuse of Big and Open Data- HERIT DATA/Αειφόρος διαχείριση τουριστικών ροών και των επιπτώσεών τους μέσω ολιστικής αξιοποίησης πολυπληθών και ανοικτών δεδομένων».

Διαδικτυακό σεμινάριο «Covid-19, Kαρδιά και Aθλητισμός»

Το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Επεμβατικής Καρδιολογίας” του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει την …

Όλη η επικαιρότητα