Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στις μέρες μας η κοινωνία μεταβάλλεται ραγδαία .  Η πολυπολιτισμική αναδιάρθρωση  των  σύγχρονων κοινωνιών,  λόγω της παγκοσμιοποίησης και της μετακίνησης πληθυσμών,  έχει  δημιουργήσει  μια  νέα  πραγματικότητα  και  νέες  προκλήσεις  στην  εκπαίδευση  τόσο  σε  παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε εθνικό . Η εκπαίδευση, ως βασικός κοινωνικός θεσμός, που  βρίσκεται  διαρκώς  αντιμέτωπη  με  την  ανάγκη  …

Όλη η επικαιρότητα