Χρηματοδότηση 28,3 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για Διαχείριση Απορριμμάτων

Χρηματοδότηση 28,3 εκ ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων– Το Σχέδιο Δράσης ανέλυσε σε Συνέντευξη …

Όλη η επικαιρότητα