Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης: Ενοποιούνται 25 δικαστικά πιστοποιητικά

Στην ενοποίηση είκοσι πέντε πιστοποιητικών οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας τα οποία αφορούν τη δικαστική φερεγγυότητα και τα οποία εκδίδονταν από …

Όλη η επικαιρότητα