Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας: Είκοσι πέντε πιστοποιητικά σε ένα

Την καθιέρωση ενός Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων σωματείων και συνεταιρισμών) ανακοίνωσαν τα Υπουργεία Δικαιοσύνης …

Όλη η επικαιρότητα