Λουτρά λίμνης Καϊάφα: Αναβάθμιση εγκαταστάσεων

***Από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (προϋπολογισμός 959.400,00€ με Φ.Π.Α.) Στον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων …

Όλη η επικαιρότητα