Α. Νικολακόπουλος: «Θα αμβλυνθεί η ζμιά που έχει υποστεί ο εμπορικός κόσμος εξαιτίας της πανδημίας»

“Προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί η στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου και ήδη βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας νέα μέτρα, τα οποία …

Όλη η επικαιρότητα