Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας δήμου Πύργου: Διανομή βασικών επισιτιστικών αγαθών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Και παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του δήμου Πύργου, ύστερα από την αποδοχή …

Όλη η επικαιρότητα