Μη επιστρεπτέα στήριξη έως 50.000 ευρώ στις εταιρείες – Πώς θα διανεμηθεί το €1,5 δισ.

Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση, έως 50.000 ευρώ, θα λάβουν ως κεφάλαιο κίνησης μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έλλειψη …

Όλη η επικαιρότητα