Στρατός Ξηράς: Αλλαγή των ημερομηνιών κατάταξης για τη 2020 Ε’ ΕΣΣΟ

Μετατίθενται οι ημερομηνίες κατάταξης όσων υποχρεούνται να καταταγούν στο Στρατό Ξηράς με τη 2020 Ε ΕΣΣΟ, για 5-6 ημέρες, στο πλαίσιο  των προληπτικών μέτρων για …

Όλη η επικαιρότητα