Δείτε πόσα χρήματα κερδίζετε με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού σε κατοικία ή επιχείρηση και πόσα από φωτοβολταϊκό πάρκο

Στις 09 Μαΐου του 2021, το 63% της συνολικής ενεργειακής ζήτησης στην Ελλάδα καλύφθηκε από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, σύμφωνα …

Όλη η επικαιρότητα