Ένα Airbus A380 έκανε δοκιμαστική πτήση με μαγειρικό λάδι ως καύσιμο

Το SAF χρησιμοποιείται ήδη, σε περιορισμένες ποσότητες, από κάποιες αεροπορικές εταιρείες. Αλλά λόγω των υψηλών τιμών η ευρεία υιοθέτηση του βιώσιμου καυσίμου δεν αναμένεται σύντομα, επισημαίνει το CNN.

Όλη η επικαιρότητα