Δημιουργείται Κέντρο Ικανοτήτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών

«Η έγκριση της χρηματοδότησης του Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού του Πανεπιστημίου Πατρών από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, …

Όλη η επικαιρότητα