Συνοδευτικό Μέτρο 2– Αγωγή του παιδιού και του εφήβου :καθημερινά ζητήματα

Στο πλαίσιο των δράσεων  υλοποίησης των Συνοδευτικών Μέτρων, που στοχεύουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας …

Όλη η επικαιρότητα