Νέος Διεθνής Διαγωνισμός 10.430.000 € για την Αλιεία από την ΚτΠ Μ.Α.Ε.

Δημοσιεύθηκε η απόφαση διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «Επέκταση / Αναβάθμιση του ΟΣΠΑ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής των Αλιευτικών …

Όλη η επικαιρότητα