Ενοίκια: Οδηγός για ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις – Ποιοι δικαιούνται να μην πληρώσουν

Ποιοι απαλλάσσονται από τα ενοίκια Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Τι αποζημιώσεις θα δοθούν. Μείωση 40% για πληττόμενους κλάδους. Αναλυτικά παραδείγματα. Περισσότερες …

Μείωση ενοικίου 30%: Ποιους αφορά

Χιλιάδες ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων θα μπορούν να συνάψουν συμφωνίες για μειώσεις ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο με τους ενοικιαστές τους, …

Όλη η επικαιρότητα