Πρώτο θέμα συζήτησης στο Περιφερειακό συμβούλιο το Τμήμα Μουσειολογίας Πύργου

Ύστερα από τις ενέργειες του δημάρχου Τάκη Αντωνακόπουλου Οι άμεσες αντιδράσεις και η διαρκής κινητοποίηση του δημάρχου Πύργου Τάκη Αντωνακόπουλου …

Όλη η επικαιρότητα