Στην Πελοπόννησο ξεκινά η κατασκευή του μεγαλύτερου έργου Διαχείρισης Απορριμμάτων της Ελλάδας

Τέθηκε σήμερα σε ισχύ το έργο Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου», μεταξύ της Περιβαλλοντικής Πελοποννήσου, …

Όλη η επικαιρότητα