Τα πρώτα ΑΕΙ με Ομάδα Προστασίας

ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΟΠΑ και ΑΠΘ αρχικά, ίσως και Πανεπιστήμιο Πατρών Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΕΜΠ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και …

Όλη η επικαιρότητα