Εξοπλισμένο παρατηρητήριο στο Αγρίνιο για την προστασία του περιβάλλοντος την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και τον εντοπισμό των παράνομων αλλαγών χρήσης γης

Περιβαλλοντικό παρατηρητήριο πρόκειται να λειτουργήσει σύντομα στον δήμο Αγρινίου, μέσω του οποίου προβλέπεται η δημιουργία συστήματος παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης …

Όλη η επικαιρότητα