Γ. Παναγιωτόπουλος: «Επιβεβλημένη μια νέα πολιτική στον πρωτογενή τομέα»

Είναι σαφές ότι η παραδοσιακή αγροτική οικογένεια ανέκαθεν αποτελούσε τον στυλοβάτη της ελληνικής οικονομίας, αν και ελάχιστα αναγνωρίζεται ο ρόλος αυτός από την πολιτεία. 

Ν. Φαρμάκης: «Αναγκαίο ένα χρηματοδοτικό εργαλείο ενίσχυσης των επενδύσεων στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες της Ευρώπης»

Την αναγκαιότητα ενός αποτελεσματικού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου ενίσχυσης των δημοσίων επενδύσεων στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες για την ενίσχυση του οικονομικού …

Όλη η επικαιρότητα