Η ισχύς εν τη ενώσει για τον δρόμο Τρίπολη-Βυτίνα-Αρχαία Ολυμπία!

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, με ψήφους από παρατάξης της μειοψηφίας.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ζητεί μέτρα για καστανοπαραγωγούς

“Την Πολιτεία όπως λάβει κάθε μέτρο που είναι αναγκαίο, ώστε να δρομολογηθεί άμεσα οικονομική ενίσχυση και στους παραγωγούς κάστανου, όπως …

Όλη η επικαιρότητα