Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Αιτήσεις για νέους υποψήφιους για την ειδικότητα ιατρών

Ανακοίνωση δημοσίευσε η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για …

Όλη η επικαιρότητα