οαεδ λογκο

ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες 100 ωφελούμενων εργαζομένων στον τουρισμό

Αναρτήθηκαν σήμερα (30.12.2020) οι προσωρινοί πίνακες ωφελούμενων, επιλαχόντων και αποκλεισμένων, του πιλοτικού προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων 100 εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό, μέσω …

Όλη η επικαιρότητα