Αλλάζουν όλα σε πολεοδομικό, χρήση γης και εκτός σχεδίου δόμηση

Μέτρα πολεοδομικού και χωροταξικού χαρακτήρα με στόχο τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας αλλά και την διευκόλυνση των επενδυτικών σχεδίων με ξεκάθαρους κανόνες, σε ό,τι αφορά …

Όλη η επικαιρότητα