Πραγματικοί Δικαιούχοι: Παράταση στην καταχώρηση στο Μητρώο – Οι νέες ημερομηνίες

Μετατίθεται η προθεσμία για την καταχώρηση από τα υπόχρεα πρόσωπα των στοιχείων που απαιτούνται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων μέχρι την 1η …

Όλη η επικαιρότητα