Δίπλωμα οδήγησης: Πάνω από 6.000 προσωρινές άδειες εκδόθηκαν ψηφιακά στην Δυτ. Ελλάδα

Πάνω από 90.000 προσωρινά διπλώματα οδήγησης έχουν εκδοθεί μέσω της ψηφιακής διαδικασίας σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Μεταφορών της Ελλάδας. …

Όλη η επικαιρότητα